Vedoucí lékař ordinace

MUDr.  Jan MAJER,  MBA

nar. 24.5.1950 v Jihlavě

vzdělání:

1968 SVVŠ Jihlava (Gymnázium)
1975 promoce na Lékařské fakultě Univerzity J.E.Purkyně Brno(dnes Masarykova univerzita). –

titul Doktor veškerého lékařství
1976 kolposkopická stáž na I.gynekologicko-porod. klinice Brno
1977 cytologický kurz Brno
1979 specializační atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně (II. gyn.- por. klinika FNBrno, ILF Praha)
1983 absolvování zkoušek Velkého 3-měsíčního kurzu medicíny a problematiky tropů a subtropů
1990 specializační atestace z gynekologie a porodnictví II. stupně (ÚPMD Praha, ILF Praha)
1994 zkouška z pedagogického minima pro střední školy

2014 promoce na vysoké škole Business Institut Praha, obor Management a řízení ve zdravotnictví -

titul Master of  Business  Administration

 

pravidelné ultrazvukové kurzy, kolposkopické kurzy , Implanon, IUD

 

praxe:

od r. 1975 lékař gynekologicko-porodnického odd. nemocnice Jihlava (mladší sekundář, starší sekundář, starší lékař samostatně pracující)
1984-1987 pracoval jako expert Ministerstva zdravotnictví v Africe ( Libye, Čad)- /gynekologie a porodnictví, chirurgie, infekční a parazitární nemoci,všeobecná medicína-GP, pediatrie, válečná chirurgie)
od r. 1993 soukromá gynekologická praxe
1993-2007 externí vyučující na Střední zdravotnické škole Jihlava
od r. 2002 ordinace vyhlášena Výukovým pracovištěm při Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů
od r. 2008 ordinace Výukovým pracovištěm pro porodní asistentky při Vysoké škole polytechnické Jihlava

od r. 2013 externí přednášející na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě - gynekologie a porodnictví
10 let pracoval kromě gynekologie také na službách Lékařské služby I. pomoci a Rychlé záchranné služby.

2014 – jmenován soudním znalcem České republiky pro obor zdravotnictví specializace gynekologie a porodnictví

 

Categories

Archives

Bookmarks