Odborné společnosti

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Česká gynekologicko-porodnická společnost

Svaz soukromých gynekologů

Urogynekologická společnost

Urogynekologická sekce ČLS JEP

Česká menopauzální a andropauzální společnost

Sexuologická společnost

Mamologická sekce ČGPS

Klimakterická sekce ČGPS

Ultrazvuková sekce ČGPS

ESC – Europian Society of Contraception (Evropská společnost
pro antikoncepci)

aj.

Categories

Archives

Bookmarks