Charakteristika činnosti

Jsme nestátním soukromým zdravotnickým zařízením poskytujícím specializovanou gynekologicko-porodnickou ambulantní péči. Provoz je zajištěn ve 4 ordinacích (Dům zdraví, Motorpal a Sokolovská -t.č. připravovaná - v Jihlavě a dále ordinace ve Větrném Jeníkově). Hlavní ordinace s plným zařízením je situována na poliklinice Dům zdraví Vrchlického 57 v přízemí v Jihlavě. K operacím, porodům, hospitalizační léčbě a ke specializovaným vyšetřením v gyn.-por. oblasti i v ostatních oborech medicíny odesíláme pacienty do nasmlouvaných a spolupracujících zařízení. S těmito pracovišti udržujeme dlouhodobě spolupráci a přátelské kontakty.

Spolupracující specializovaná pracoviště

·         Gynekologicko-porodnické odd. nemocnice Jihlava

·         Nemocnice Jihlava – ostatní odborná oddělení

·         SANUS – centrum asistované reprodukce Jihlava – Hradec Králové

·         UNICA – klinika pro léčbu neplodnosti Brno

·         Bioptická laboratoř Plzeň – cytologie a histologie (největší laboratoř v Evropě) 

·         Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno

·         Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha

·         Gynekologicko-porodnická klinika U Apolinářů Praha

·         Gynekologicko-porodnická klinika Na Bulovce Praha

·         Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol Praha

·         Gynekologicko-porodnické odd. Nemocnice Na Homolce Praha

·         Gynekologicko-porodnická klinika Praha-Vinohrady

·         Ústav péče o matku a dítě – Praha – Podolí

·         Lékařský dům Praha

·         Gynekologické ordinace Orlí 10, Brno – MUDr. Vladimír Dvořák – předseda České gyn.-por. společnosti a předseda SSG ČR – expertní kolposkopie a ošetření patologie čípku děložního

·         MUDr. V.Hořínová – genetická poradna Jihlava

·         GHC – genetika Praha a mnoho dalších .                      

 

Přístrojové vybavení

kolposkopy, videokolposkop, barevný ultrazvuk včetně 3D, 4D, doppler, laser, kardiotograf, mikroskopy, elektrokauter, malý operační sál (vybavení operačního sálu dle zák.č. 221/2010 Sb. o věcném a technickém vybavení ambulantních zařízení, nasmlouvaný anesteziolog, elektroradiokauter pro minimální poškození tkáně, kardiodefibrilátor, resuscitační přístroj, sterilizátory, autoklávy aj.)  

Zastupující lékaři

V době nepřítomnosti lékaře pro zajištění kontinuity přímo v ordinaci zastupuje MUDr. Roman Peschout (zástupce prim. z gyn.-por. odd. nemocnice Jihlava), dále ve svých ordinacích akutní případy ošetřují vždy aktuálně nasmlouvaní kolegové (MUDr. Kopuletý v Jihlavě na DZ a v Třešti), dále ve svých ambulancích v Jihlavě MUDr. Brychta, MUDr. Ševčík, MUDr. Brožová.

Categories

Archives

Bookmarks